הגנות ובטוחות

השקעות מניבות בלבד

שותפות בבעלות על הנכס

דו"חות רבעוניים למשקיעים

פנשו משקיעה הון עצמי בכל עסקאות השותפות לבעלות על נכסים

הכספים מועברים דרך חשבון נאמנות

השקעה בנכסים קיימים בפועל בלבד

רוצה לשמוע עוד על מדיניות ההשקעות?

השאר פרטים