אודות פנשו

מייצרים ערך בנדל"ן

פנשו נדל”ן בישראל נוסדה בשנת 2013, בתחילת דרכה עבדה פנשו רק עם הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, וכיום פותחת החברה את שעריה גם למשקיעים פרטיים* ומציעה מגוון השקעות נדל”ן מניב.
 
פנשו מאפשרת למשקיע הפרטי לגוון את תיק ההשקעות על ידי השקעות נדל”ן ומלווה את העסקה מרכישה ועד מכירה.
 
פנשו משקיעה כספים בכל עסקת הון שותפות שהיא מנהלת (עם המשקיעים באותה סירה),
בעלת מחלקת מימון המתמחה בתיווך משכנתאות בארה”ב (Pancho Finance) ועובדת עם הגורמים המומחים ביותר בשוק.
 
*משקיעים פרטיים יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון .כל הצעה להשקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר ל- 35 ניצעים תושבי ישראל וכן, למשקיעים המנויים בסעיף 51א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, אשר ייבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שיכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר.בפרוייקטים יתכנו שינויים המושפעים מגורמים שונים שאינם תלויים בחברה. השקעה במיזם כלשהו של החברה, תיעשה רק על בסיס מסמכי השקעה מלאים ומפורטים.

המטרה שלנו

יצירת שותפות מניבה
יחד עם המשקיעים שלנו.

הצוות המקצועי של פנשו

אלי טילסון

בעלים ומנכ"ל

אירה הילר

יועץ משפטי US

גורמים מלווים